Baggeren stedelijk gebied Hillegom

Directie UAV namens De Aquanoom voor Hoogheemraadschap van Rijnland

Baggeren en afvoeren baggerspecie uit 4 kilometer watergangen uit het stedelijk gebied van Hillegom. Onderdelen van het werk zijn: schuiven bagger naar laadpunten, afvoer van de baggerspecie naar verschillende verwerkers en het deels verwerken van schone baggerspecie op de waterkanten. Projectcommunicatie middels VISI.