Herstructurering Burgemeesterswijk te Maassluis

Directie UAV op meerdere projecten namens Royal Haskoning voor Ontwikkelingscombinatie Burgemeesterswijk

Directievoering op alle civiele projecten binnen deze herstructurering. De disciplines binnen deze projecten strekken zich uit van aanleg en verwijderen van kabels en leidingen, verwijderen en aanleg van rioleringen, verwijderen en aanleggen van wegen inclusief funderingen in verschillende varianten waaronder Aquaflow, traditionele verhardingen in stenenvariant evenals asfalt. Aanleg en onderhoud watersingels. Tevens valt de aanleg van een park met grondwerk, bomen (ver)planting en speelvelden ook onder deze werkzaamheden. Als laatste valt te vermelden dat ook de coƶrdinatie van alle verschillende partijen (waaronder nutsbedrijven, woningcoƶperaties, bouwers, projectontwikkelaars en gemeente) binnen dit project ook tot de verantwoordelijkheden behoort.