Baggeren landelijk gebied Bollenstreek Noord

Directie UAV namens De Aquanoom voor Hoogheemraadschap van Rijnland

Baggeren en afvoeren baggerspecie uit 8,5 kilometer watergangen uit het landelijk gebied van Hillegom e.o. (Bollenstreek Noord). Onderdelen van het werk zijn: schuiven bagger naar laadpunten, afvoer van de baggerspecie naar verschillende verwerkers (per as en per persbuis) en het deels verwerken van schone baggerspecie op de waterkanten. Projectcommunicatie middels VISI.