Baggeren stedelijk gebied Schoonhoven

Directie UAV namens De Aquanoom voor Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Baggeren, verspreiden en afvoeren baggerspecie uit 15 kilometer watergangen uit het stedelijk gebied van Schoonhoven. Onderdelen van
het werk zijn: schuiven bagger naar laadpunten, bagger verwijderen door middel van cutterzuiger, afvoer van de baggerspecie naar verschillende verwerkers (per as en per persbuis), afvoeren en verwerken van baggerspecie in weilanddepots en het deels verwerken van schone baggerspecie op de waterkanten.